PERANAN TEKNOLOGI DALAM PEMODENAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DI PERNIAGAAN KECIL DAN SEDERHANA


Dalam era digital, teknologi memainkan peranan penting dalam membentuk landskap perniagaan, terutama di Perniagaan kecil dan sederhana (PKS).

Bidang yang terkesan ialah pengurusan sumber manusia (HR), di mana teknologi membawa transformasi dalam memodenkan proses dan meningkatkan kecekapan operasi PKS.Peranan Teknologi Dalam Pemodenan Pengurusan Sumber Manusia di Perniagaan Kecil dan Sederhana


Perekodan dan Pemprosesan Maklumat

Penggunaan sistem pengurusan sumber manusia berkomputer memudahkan PKS dalam perekodan dan pemprosesan maklumat berkaitan pekerja. 

Dengan menggunakan perisian HR, data seperti butiran peribadi, pencapaian kerja, dan latihan dapat diuruskan dengan lebih sistematik. 

Ini tidak hanya meningkatkan kecekapan tetapi juga mengurangkan risiko kesilapan manusia dalam pengurusan data kritikal.

Pengurusan Prestasi yang Berkesan

Teknologi memberi ruang kepada PKS untuk mengaplikasikan platform pengurusan prestasi dalam talian. 

Ia membolehkan penetapan matlamat prestasi, pemberian umpan balik secara berterusan, dan penilaian prestasi yang lebih objektif. 

Dengan ini, hubungan antara pengurus dan pekerja menjadi lebih terbuka dan berdaya maju, memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang.

Komunikasi Melalui Aplikasi Mudah Alih

Aplikasi mudah alih menjadi alat penting dalam pengurusan sumber manusia PKS. Komunikasi antara majikan dan pekerja dapat dilakukan dengan lebih pantas dan berkesan. 

Pengumuman, maklumat penting, dan interaksi harian dapat diuruskan melalui aplikasi ini, mencipta persekitaran kerja yang lebih terhubung dan dinamik.

Automasi Proses Rutin

Penggunaan sistem automasi membantu PKS dalam menjalankan proses rutin seperti penggajian dan pengurusan cuti dengan lebih cekap. 

Ini bukan sahaja mengurangkan beban kerja pihak pengurusan tetapi juga mengelakkan kesilapan yang mungkin timbul semasa proses manual. 

Kecekapan ini memberi ruang kepada PKS untuk memberi tumpuan kepada aspek strategik pengurusan sumber manusia.

Pembangunan Kemahiran Pekerja

Teknologi turut memainkan peranan dalam pembangunan kemahiran pekerja. 

Platform pembelajaran dalam talian membolehkan PKS menyediakan latihan dan pembelajaran kepada pekerja secara berterusan. 

Dengan ini, pekerja dapat terus memperbaharui kemahiran mereka, memastikan kesesuaian dengan keperluan perniagaan yang sentiasa berubah.
Dalam menghadapi cabaran global dan persaingan yang sengit, PKS perlu mengg embrace teknologi dalam strategi pengurusan sumber manusia mereka. 
Pemodenan ini bukan sekadar satu keperluan tetapi juga peluang untuk memajukan perniagaan kecil dan sederhana ke arah kecemerlangan dan kelestarian jangka panjang. 
Oleh itu, pelaburan dalam teknologi adalah langkah yang penting bagi PKS untuk bersaing dan berkembang dalam era moden ini.

Catat Ulasan

Nyatakan cadangan, pandangan dan maklumbalas anda di bawah ini dengan berhemah. Kami akan sedaya upaya untuk membantu.

Terbaru Lebih lama