JENIS-JENIS PENDAFTARAN PERNIAGAAN

jenis pendaftaran peniagaan
DAFTAR PERNIAGAAN ANDA

Dalam artikel ini saya kongsikan jenis-jenis pendaftaran perniagaan berdasarkan pengalaman saya serta pembacaan dan apa yang saya belajar ketika menuntut di Institusi Awam dahulu. Dalam dunia keusahawanan pendaftaran perniagaan amat penting kerana jika perniagaan tidak di daftarkan maka usahawan tersebut belum benar-benar berniaga. Tetapi sebelum memilih jenis pendaftaran perniagaan, terlebih dahulu usahawan perlu memahami jenis perniagaan yang mereka hendak daftarkan.

Daftar perniagaan mengikut kesesuaian aktiviti perniagaan, sumber dan kebolehan usahawan itu sendiri. Kena tahu di mana untuk daftar perniagaan. Di Malaysia terdapat 3 undang-undang yang berbeza berkaitan dengan pendaftaran perniagaan. Undang-undang tersebut berbeza mengikut negeri.

Sarawak, Sabah dan semenanjung Malaysia. Sarawak dan Sabah mempunyai pelindungan daftar perniagaan sendiri, di mana hanya rakyat mereka sahaja yang dibenarkan mendaftar perniagaan milikan tunggal serta perkongsian. Orang semenanjung pula hanya dapat menjalankan perniagaannya di Sarawak dan Sabah dengan status pendaftaran perniagaan SDN BHD, BHD atau PLT. Terdapat banyak lagi perbezaan yang saya boleh kongsikan, tetapi dalam artikel kali ini saya hanya berkongsi jenis-jenis perniagaan di Malaysia.

Sebelum itu, yang berada di Kuching Sarawak. Jika anda berniat untuk daftar perniagaan anda boleh klik butang whatsapp di bawah untuk urusan pendaftaran. Pendaftaran termasuk dengan alamat perniagaan, pengurusan pendaftaran dan sebagainya. Klik dan terus bertanya.

untuk pendaftaran di Seluruh Malaysia


JOM KITA LIHAT JENIS-JENIS PENDAFTARAN PERNIAGAAN DI MALAYSIA


MILIKAN TUNGGAL

Penubuhan yang mudah, ringkas dan murah. Hanya satu nama sahaja diperlukan untuk membuat pendaftaran. Anggaran kos RM100.00 (Ringgit Malaysia Satu Ratus Sahaja) bergantung kepada jenis bidang perniagaan yang dipohon. Bidang perniagaan pula terhad antara 3 hingga 10 bidang bergantung kepada dasar penguatkuasa tempatan. Akaun tidak perlu di audit tetapi perlu membuat laporan kewangan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) setiap tahun. 

Liabiliti tidak terhad kepada aset perniagaan. Maksud liabiliti tidak terhad adalah jika berlaku bangkrap, aset pemilik perniagaan juga akan digunakan untuk membayar hutang piutang perniagaan. Perniagaan akan tamat apabila pemilik meninggal dunia.

PERKONGSIAN

Penubuhan yang memerlukan sekurang-kurangnya 2 individu dan tidak lebih dari 20 individu. Akaun tidak perlu di audit tetapi perlu membuat laporan kewangan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) setiap tahun. Kos pendaftaran perniagaan lebih kurang RM100.00 begantung kepada jumlah bidang perniagaan yang didaftarkan dan jumlah bidang pula terhad antara 3 hingga 10 bidang bergantung kepada dasar pejabat pendaftar kawasan masing-masing.

Sebelum pendaftaran, pekongsi harus menyediakan surat perjanjian antara pekongsi untuk kelancaran pengurusan perniagaan. Surat perjanjian adalah untuk simpanan dalaman sahaja, tidak perlu diserahkan kepada pendaftar perniagaan. 

Status liabiliti perkongsian adalah jenis liabiliti tidak terhad, sama seperti jenis pendaftaran perniagaan Milikan Tunggal. Hayat perniagaan pula adalah apabila salah seorang pekongsi menarik diri atau meninggal dunia, perniagaan akan tamat.

PERKONGSIAN LIABILITI TERHAD (PLT)

Penubuhan sekurang-kurangnya 2 individu dan tidak lebih dari 50 individu. Akaun perniagaan perlu di audit dan menyediakan laporan kewangan setiap tahun. Kos pendaftaran antara RM500 - RM2,000 bergantung kepada urusan pendaftaran. Kebiasaannya pendaftaran untuk PLT di urus oleh Syarikat Setiausaha dan mereka mengenakan caj antara RM1,600 hingga RM2,000. Bidang pendaftaran perniagaan terhad untuk 3 bidang sahaja.

Jika Syarikat setiausaha mengurus pendaftaran. Usahawan hanya perlu menyediakan dokumen sahaja dan segala urusan borang akan di uruskan oleh syarikat setiausaha. Antara dokumen yang diuruskan adalah seperti perjanjian dalaman perniagaan.

Status liabiliti PLT adalah liabiliti terhad yang membawa maksud, jika perniagaan muflis. Hanya aset perniagaan sahaja digunakan untuk membayar hutang piutang dan aset pemilik perniagaan tidak akan diganggu. Jika salah seorang pekongsi menarik diri atau meninggal dunia, perniagaan masih boleh berjalan seperti biasa. Saham atau syer perniagaan akan dipindah milik atau diwariskan kepada menerima waris. Pendaftaran perniagaan jenis ini boleh diwarisi.

SENDIRIAN BERHAD (SDN BHD)

Suatu ketika dahulu, pendaftaran perniagaan jenis ini perlu sekurang-kurangnya 2 individu untuk melakukan penubuhan. Undang-undang Malaysia berubah dan kini untuk mendaftar perniagaan ini, Sekurang-kurangnya 1 individu dan tidak lebih 50 individu boleh menubuhkan perniagaan jenis ini. Kos pendaftaran antara RM1,000 hingga RM3,600.00 begantung kepada pengurusan pendaftaran perniagaan. Kebiasaannya Syarikat Setiausaha mengenakan caj antara RM2,600 hingga RM3,600 untuk menubuhkan syarikat jenis ini. Bidang pendaftaran perniagaan terhad 30 bidang sahaja.

Seperti PLT. Jika Syarikat Setiausaha menguruskan pendaftaran perniagaan jenis ini, usahawan hanya perlu menyediakan dokumen sahaja dan segala borang khas akan di uruskan oleh Syarikat Setiausaha.

Status liabililiti SDN BHD adalah Liabiliti Terhad. Hanya aset syarikat sahaja yang akan digunakan jika syarikat muflis. Aset pemilik syarikat tidak akan diganggu. Pedaftaran perniagaan jenis ini boleh diwarisi jika pemegang saham perniagaan menarik diri atau meninggal dunia.

KOPERASI

Ini agak berbeza dengan semua di atas. Bukan mudah untuk ditubuhkan dan penubuhannya adalah menggunakan kuasa kolektif. Kategori koperasi adalah syarikat awam. Di mana, pemilikannya tidak terhad. Penubuhannya di uruskan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM). Secara amnya terdapat 2 jenis pendaftaran koperasi iaitu:
 1. Koperasi keluarga
 2. Koperasi awam
Namun begitu terdapat 3 peringkat penubuhan koperasi iaitu:
 1. Koperasi bawahan
 2. Koperasi petengahan
 3. Koperasi tertinggi.
Dalam artikel ini, saya hanya akan berkongsi penubuhan koperasi keluarga dan koperasi awam sahaja. Koperasi keluarga sekurang-kurangnya memiliki 25 anggota dan koperasi awam sekurang-kurangnya 50 anggota. Kos penubuhan antara RM100 - RM500 dan nilai syer yang dibayar anggota sekurang-kurangnya RM100 setiap orang.

Penubuhan memerlukan proses yang panjang, sekurang-kurangnya 2 bulan. Berikut adalah proses penubuhan:
 1. Pemohonan penubuhan
 2. Kelulusan permohonan penubuhan
 3. Mengadakan Mesyuarat Agung Permulaan (MAP) dengan kehadiran semua anggota.
 4. Laporan MAP diserahkan kepada SKM
 5. Sijil penubuhan dikeluarkan oleh SKM
 6. Pendaftaran akaun semasa
 7. Pengumpulan syer anggota
Liabiliti untuk peniagaan jenis ini adalah Liabiliti Terhad dan perniagaan ini boleh diwarisi oleh waris pemegang syer. Koperasi bergerak berdasarkan undang-undang kecil yang dibincangkan dalam MAP dan aturan yang ditetapkan dalam Mesyuarat Agung Tahunan (MAT).


_____________

KESIMPULAN 


Semoga artikel ini memberi mafaat kepada pembaca. Anda boleh membuat salinan artikel ini untuk tujuan pembelajaran. Apa yang saya tulis dalam artikel ini adalah pengetahuan umum sahaja. Maklumat terperinci, anda perlu lebih banyak membaca dan merasai pengalaman menubuhkan perniagaan yang berdaftar.

Sebelum itu, sekali lagi saya maklumkan kepada orang Kuching yang ingin mendaftar perniagaan. Anda boleh berbuat demikian dengan bantuan pengurus pendaftaran perniagaan yang akan membantu anda untuk menubuhkan perniagaan yang berdaftar. Anda tidak perlu risau alamat perniagaan dan dokumen-dokumen yang perlu di isi. Klik sahaja butang whatsapp di bawah untuk terus berurusan.
____________
Video di bawah ini penerangan secara terperinci pendaftaran perniagaan. Mengapa perlu daftar perniagaan? info dalam video ini akan membuat anda terkejut terlongkeng.


Catat Ulasan

Nyatakan cadangan, pandangan dan maklumbalas anda di bawah ini dengan berhemah. Kami akan sedaya upaya untuk membantu.

Terbaru Lebih lama