PENERANGAN DAN CARA MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT

Analisis SWOT melibatkan empat elemen utama iaitu kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats).

SWOT ANALYSIS

Tujuan SWOT dibuat secara amnya mengenalpasti kesediaan kita untuk menjalankan perniagaan.

SWOT bukan sahaja terhad kepada perniagaan tetapi boleh digunakan dalam keadaan lain seperti menilai hubungan, kekuatan produk, keberkesanan perkhidmatan dan sebagainya.

Catatan ini perlu dilakukan untuk melihat situasi secara keseluruhan.

Berikut adalah penerangan ringkas mengenai elemen yang terdapat di dalam analisis SWOT:

Kekuatan (Strengths)

Kekuatan merujuk kepada aspek positif dalaman entiti atau perniagaan.

Ia merangkumi kelebihan, kebolehan, sumber daya, atau faktor-faktor positif yang membezakan entiti daripada yang lain.

Contohnya, kekuatan boleh termasuk reputasi yang baik, kepakaran dalam industri, teknologi canggih, pasukan yang berkualiti, atau keunggulan produk atau perkhidmatan.

Pengenalan dan pengoptimuman kekuatan ini dapat memberikan kelebihan persaingan dan keupayaan yang kukuh dalam pasaran.

Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan merujuk kepada aspek negatif dalaman entiti atau perniagaan.

Ia melibatkan keterbatasan, kekurangan, atau faktor-faktor negatif yang perlu diatasi.

Contohnya, kelemahan boleh termasuk kurangnya sumber daya kewangan, kekurangan kepakaran, kelemahan dalam operasi, atau kekurangan jaringan pengedaran.

Pengenalpastian kelemahan ini penting untuk mengenal pasti bidang yang perlu diperbaiki atau diperkuatkan bagi meningkatkan prestasi perniagaan.

Peluang (Opportunities)

Peluang merujuk kepada faktor-faktor positif dari persekitaran luar entiti atau perniagaan yang dapat memberikan potensi pertumbuhan dan kejayaan.

Ia melibatkan perubahan pasaran, tren industri, permintaan pelanggan, atau faktor-faktor luaran yang dapat dimanfaatkan.

Contohnya, peluang boleh termasuk peningkatan permintaan untuk produk atau perkhidmatan tertentu, kemajuan teknologi baru, atau peraturan baru yang menggalakkan industri.

Pengenalpastian peluang ini membolehkan entiti mengambil langkah proaktif untuk memanfaatkannya.

Ancaman (Threats):

Ancaman merujuk kepada faktor-faktor negatif dari persekitaran luar entiti atau perniagaan yang boleh menjejaskan prestasi dan kejayaan.

Ia melibatkan risiko, pesaing, perubahan pasaran, atau faktor-faktor luaran yang mengancam kestabilan perniagaan.

Contohnya, ancaman boleh termasuk kemunculan pesaing baru, perubahan keperluan pelanggan, kenaikan kos bahan mentah, atau perubahan peraturan kewangan.

Pengenalpastian ancaman ini membolehkan entiti mengambil tindakan proaktif untuk mengurangkan risiko dan menyesuaikan strategi perniagaan.

Analisis SWOT memberikan pandangan menyeluruh mengenai keadaan dalaman dan luaran perniagaan, membantu entiti mengenal pasti faktor-faktor penting dan membuat keputusan strategik yang lebih baik.

Ia merupakan alat penting dalam perancangan perniagaan, pemantauan prestasi, dan pencapaian matlamat perniagaan.

Catat Ulasan

Nyatakan cadangan, pandangan dan maklumbalas anda di bawah ini dengan berhemah. Kami akan sedaya upaya untuk membantu.

Terbaru Lebih lama