PENERANGAN CARA MENGGUNAKAN BUSINESS MODEL CANVAS (BMC)

Business Model Canvas (BMC) merupakan satu kaedah yang digunakan untuk merangka model perniagaan secara menyeluruh. 

Business Model Canvas (BMC) juga merupakan satu alat yang digunakan untuk merancang dan memvisualisasikan model perniagaan.

Ia terdiri daripada sembilan bahagian yang meliputi aspek-aspek utama dalam perniagaan.

BMC membantu dalam memahami hubungan antara pelbagai elemen perniagaan dan membantu dalam merancang strategi perniagaan yang berkesan.

Dengan menggunakan BMC, pemilik perniagaan dapat mengenal pasti segmen pasaran sasaran, nilai proposisi yang unik, saluran penyebaran yang efektif, dan sumber daya utama yang diperlukan.

Ia juga membantu dalam merancang struktur kos, mengenal pasti rakan kongsi penting, dan mencipta pendapatan yang berkesan.

BMC membantu pemilik perniagaan untuk memahami dan mengkomunikasikan model perniagaan mereka dengan lebih baik.

CARA BUAT BUSINESS MODEL CANVAS


Berikut adalah penjelasan ringkas untuk setiap elemen  di dalam Business Model Canvas (BMC)

Segmen Pasaran (Customer Segments)

Merujuk kepada kumpulan pelanggan sasaran yang perniagaan ingin sasar.

Ia melibatkan pengenalpastian kategori pelanggan yang berbeza dan pemahaman tentang keperluan, keinginan, dan ciri-ciri pelanggan tersebut.

Cadangan Nilai (Value Proposition)

Merupakan penawaran unik yang disediakan oleh perniagaan kepada segmen pasaran.

Ia menjelaskan nilai dan manfaat yang diberikan kepada pelanggan, dan bagaimana perniagaan membezakan dirinya daripada pesaing.

Saluran (Channels)

Merujuk kepada cara perniagaan menghantar nilai proposisi kepada pelanggan.

Ia melibatkan pemilihan saluran komunikasi dan pengedaran yang paling berkesan untuk sampai kepada pelanggan sasaran.

Hubungan Pelanggan (Customer Relationships)

Merupakan jenis hubungan yang dibina dengan pelanggan.

Ia merangkumi strategi dan aktiviti yang digunakan untuk menarik, mempertahankan, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan.

Pendapatan (Revenue Streams)

Merujuk kepada sumber pendapatan utama perniagaan.

Ia melibatkan penentuan model perniagaan dan kaedah pengenakan bayaran atau penghasilan daripada segmen pasaran.

Sumber Kunci (Key Resources)

Merupakan sumber daya utama yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan.

Ia termasuk sumber manusia, fizikal, kewangan, teknologi, dan rangkaian yang penting untuk menjalankan operasi perniagaan.

Aktiviti Utama (Key Activities)

Merupakan aktiviti-aktiviti utama yang perlu dilakukan untuk menghasilkan dan memberikan nilai proposisi kepada pelanggan.

Ia merangkumi proses operasi, pengurusan, penyediaan produk atau perkhidmatan, dan aktiviti lain yang kritikal dalam perniagaan.

Rangkaian Rakan Kongsi (Key Partnerships)

Merupakan rakan kongsi atau pihak luar yang membantu perniagaan dalam menjalankan operasi atau memberikan nilai tambahan kepada pelanggan.

Ia merangkumi hubungan dengan pembekal, pengedar, pihak berkuasa, atau rakan strategik lain.

Struktur Kos (Cost Structure)

Merupakan struktur kos perniagaan untuk menjalankan operasi.

Ia merangkumi semua perbelanjaan yang perlu ditanggung seperti kos pengeluaran, kos pemasaran, kos sumber daya manusia, kos penyelidikan dan pembangunan, dan sebagainya.

Kesemua elemen di atas membantu dalam merancang dan memahami secara menyeluruh model perniagaan serta mengenal pasti peluang untuk meningkatkan prestasi dan keberkesanan perniagaan.Catat Ulasan

Nyatakan cadangan, pandangan dan maklumbalas anda di bawah ini dengan berhemah. Kami akan sedaya upaya untuk membantu.

Terbaru Lebih lama