BAGAIMANA MEMBACA PENYATA UNTUNG RUGI PERNIAGAAN

Penyata untung rugi merupakan salah satu penyata kewangan yang penting bagi perniagaan.

Ia memberikan gambaran tentang prestasi kewangan perniagaan dalam satu tempoh masa. Kebiasaannya penyata untung rugi dilihat selepas setahun.

Namun begitu, syarikat yang bersistematik akan memerhati penyata ini setiap bulan atau setiap 4 bulan sekali atau 2 kali setahun.

Ini bertujuan mengenalpasti dan merancang tindakkan jika prestasi syarikat merosot atau membangun pesat.

Jika berlaku kemerosotan keuntungan, bahagian kewangan akan mengeluarkan indikator untuk mengurangkan perbelanjaan tidak perlu atau mengawal perbelanjaan lebih efisyen.

Jika berlaku kenaikan keuntungan, bahagian kewangan juga akan memikirkan untuk terus meningkatkan keuntungan dan merancang untuk melihat peluang lain yang boleh meningkatkan keuntungan.

Kebanyakkan peniaga atau usahawan menyerahkan sahaja urusan menyediakan penyata untung rugi kepada pengurus akaun tetapi mereka tidak dapat membaca kedudukan prestasi syarikat.

Diharapkan artikel ini dapat membantu usahawan memahami prestasi syarikat melalui laporan penyata untung rugi.

membaca penyata untung rugi


Mari kita fahami fungsi elemen yang terdapat di dalam penyata untung rugi perniagaan

Pertama sekali, pendapatan merujuk kepada jumlah wang yang diperoleh daripada aktiviti perniagaan seperti jualan produk atau perkhidmatan.

Ia mencerminkan hasil penjualan utama perniagaan tersebut.

Kos langsung pula merupakan perbelanjaan yang berkaitan secara langsung dengan penghasilan produk atau perkhidmatan tersebut.

Ia termasuklah kos bahan mentah, upah buruh pengeluaran, dan kos operasi yang berkaitan.

Untung/rugi kasar adalah hasil daripada mengurangkan kos langsung daripada pendapatan.

Ia menunjukkan jumlah keuntungan atau kerugian sebelum mempertimbangkan perbelanjaan yang tidak berkaitan secara langsung dengan penghasilan produk atau perkhidmatan.

Perbelanjaan pula merujuk kepada perbelanjaan operasi yang dikeluarkan dalam menjalankan perniagaan, seperti kos sewa premis, gaji pekerja, perbelanjaan utiliti, dan kos pengiklanan.

Untung/rugi bersih adalah hasil daripada mengurangkan perbelanjaan daripada untung/rugi kasar.

Ia mencerminkan jumlah keuntungan atau kerugian bersih yang diperoleh selepas mempertimbangkan semua perbelanjaan operasi.

Lain-lain belanja merujuk kepada perbelanjaan yang tidak termasuk dalam kategori utama, seperti perbelanjaan pemasaran, perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan, atau perbelanjaan pentadbiran. Ia merangkumi kos-kos tambahan yang berkaitan dengan perniagaan.

Lain-lain pendapatan pula merujuk kepada pendapatan yang tidak berkaitan dengan operasi utama perniagaan, seperti pendapatan dari pelaburan atau pendapatan daripada jualan aset.

Ia merupakan pendapatan tambahan yang boleh mempengaruhi keuntungan keseluruhan perniagaan.

Dalam penyata untung rugi, pemahaman yang teliti terhadap setiap elemen ini penting untuk menganalisis prestasi kewangan perniagaan.

Ia membantu pemilik perniagaan mengenal pasti sumber pendapatan dan pengeluaran yang memberi impak terhadap keuntungan bersih.

Dengan mengetahui komponen-komponen ini, pemilik perniagaan dapat membuat penyesuaian dan keputusan yang tepat untuk meningkatkan prestasi kewangan perniagaan mereka.


Catat Ulasan

Nyatakan cadangan, pandangan dan maklumbalas anda di bawah ini dengan berhemah. Kami akan sedaya upaya untuk membantu.

Terbaru Lebih lama