MANFAAT PROGRAM INTERNSHIP UNTUK PELAJAR INSTITUT PENDIDIKAN TINGGI

Program internship atau latihan industri merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan tinggi di Malaysia. 

Program ini menyediakan peluang kepada pelajar untuk mendapatkan pengalaman kerja yang berharga sebelum menamatkan pengajian. 

Berikut adalah beberapa manfaat utama program internship untuk pelajar institut pendidikan tinggi.

Manfaat Program Internship untuk Pelajar Institut Pendidikan Tinggi

1. Pengalaman Kerja Praktikal

Salah satu manfaat terbesar dari program internship ialah memberikan pelajar peluang untuk mengalami situasi kerja sebenar. 

Ini termasuk memahami budaya korporat, mempelajari proses kerja, dan mengaplikasikan teori yang dipelajari di dalam bilik kuliah. 

Pengalaman ini amat berharga kerana ia membantu pelajar untuk lebih bersedia menghadapi dunia pekerjaan selepas tamat pengajian.

2. Peningkatan Kemahiran Insaniah

Selain kemahiran teknikal, program internship juga membantu pelajar meningkatkan kemahiran insaniah (soft skills) seperti komunikasi, kerjasama, dan pengurusan masa. 

Kemahiran-kemahiran ini sangat penting dalam dunia kerja dan sering menjadi faktor penentu kejayaan seseorang dalam kerjaya.

3. Peluang Networking

Internship memberikan pelajar peluang untuk membina rangkaian profesional dengan rakan sekerja dan pengurus di tempat kerja. 

Rangkaian ini boleh menjadi sumber yang berguna apabila mencari pekerjaan selepas tamat pengajian. 

Hubungan yang dibina semasa internship juga boleh membuka peluang untuk mendapatkan rujukan atau cadangan yang positif.

4. Menambah Baik Resume

Pengalaman internship yang relevan boleh memberikan nilai tambah yang besar kepada resume pelajar. 

Majikan cenderung untuk memilih graduan yang mempunyai pengalaman praktikal kerana mereka dilihat lebih bersedia dan mampu untuk menyumbang kepada organisasi dari hari pertama.

5. Peluang Kerjaya

Ramai pelajar mendapat tawaran pekerjaan daripada syarikat tempat mereka menjalani internship. 

Majikan sering menggunakan program internship sebagai cara untuk menilai potensi pelajar sebagai pekerja tetap. 

Jika pelajar menunjukkan prestasi yang baik, mereka mungkin ditawarkan jawatan tetap selepas tamat tempoh internship atau selepas mereka menamatkan pengajian.

6. Penerokaan Minat dan Kerjaya

Program internship membolehkan pelajar untuk meneroka bidang minat mereka dan menilai sama ada kerjaya dalam bidang tersebut sesuai dengan mereka. 

Ini boleh membantu pelajar membuat keputusan yang lebih baik mengenai laluan kerjaya mereka di masa hadapan.

7. Mendapat Kredit Akademik

Di sesetengah institusi pendidikan tinggi, pelajar boleh mendapat kredit akademik melalui program internship. 

Ini membolehkan mereka memenuhi syarat kelulusan sambil memperoleh pengalaman kerja yang berguna.

Secara keseluruhan, program internship memberikan banyak manfaat kepada pelajar institut pendidikan tinggi. Ia bukan sahaja membantu mereka membina kemahiran dan pengalaman yang berharga, tetapi juga menyediakan peluang untuk membina rangkaian profesional dan meningkatkan peluang kerjaya. Oleh itu, pelajar harus mengambil peluang ini dengan serius dan berusaha untuk mendapatkan pengalaman yang sebaik mungkin semasa tempoh internship mereka.

Catat Ulasan

Nyatakan cadangan, pandangan dan maklumbalas anda di bawah ini dengan berhemah. Kami akan sedaya upaya untuk membantu.

Terbaru Lebih lama