CABARAN-CABARAN TERKINI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DAN CARA MENGATASINYA

Pengurusan sumber manusia (HRM) adalah elemen penting dalam setiap organisasi yang berjaya. 

Namun, terdapat pelbagai cabaran terkini yang memberi impak kepada pengurusan sumber manusia dan memerlukan pendekatan strategik untuk mengatasi. 

Artikel ini akan mengenal pasti beberapa cabaran utama dan memberikan pandangan mengenai cara mengatasi cabaran tersebut. Cabaran-Cabaran Terkini dalam Pengurusan Sumber Manusia dan Cara Mengatasinya


Perubahan Persekitaran Perniagaan

Persekitaran perniagaan yang sentiasa berubah mencipta cabaran untuk pengurusan sumber manusia.

 Perubahan teknologi, globalisasi, dan dinamika ekonomi memerlukan organisasi untuk sentiasa beradaptasi.

Cara Mengatasinya

Organisasi perlu mengamalkan keupayaan adaptasi dengan meningkatkan kepakaran pekerja melalui latihan berterusan. 

Pemimpin sumber manusia perlu menjalinkan perkongsian pengetahuan dan membangunkan budaya organisasi yang responsif terhadap perubahan.

Kekurangan Bakat dan Pemantauan Prestasi

Kekurangan bakat adalah cabaran serius dalam dunia perniagaan moden. Mencari, menyimpan, dan membangunkan bakat-bakat yang berkualiti adalah tugasan yang semakin sukar.

Cara Mengatasinya

Organisasi perlu memberi tumpuan kepada pemantauan prestasi dan penilaian bakat secara berterusan.

 Sistem insentif dan kebolehcapaian perlu dibangunkan untuk mengekalkan pekerja berpotensi tinggi.

 Selain itu, penggunaan teknologi seperti sistem pengurusan bakat dapat membantu mengenal pasti bakat yang ada dan membangunkan strategi pembangunan bakat.

Keselamatan dan Kesihatan Pekerja

Cabaran keselamatan dan kesihatan pekerja semakin meningkat, terutama dengan perubahan landskap kerja semasa seperti kerja dari rumah dan fleksibiliti pekerjaan.

Cara Mengatasinya

Organisasi perlu memastikan pematuhan terhadap standard keselamatan dan kesihatan yang ketat. Penekanan perlu diberikan kepada latihan keselamatan pekerja dan penyediaan alat kerja yang selamat.

 Pengurusan sumber manusia juga perlu bekerjasama dengan pekerja untuk memastikan keperluan kesihatan mental dan fizikal dipenuhi.

Kepimpinan dan Pembangunan Karyawan

Memastikan kepimpinan yang efektif dan pembangunan karyawan adalah cabaran yang berterusan dalam pengurusan sumber manusia.

Cara Mengatasinya

Program pembangunan kepimpinan perlu diperkukuhkan untuk memastikan pemimpin mampu mengendalikan cabaran-cabaran moden. 

Di samping itu, penekanan perlu diberikan kepada pembangunan karyawan melalui latihan dan pendidikan berterusan agar mereka dapat memenuhi keperluan perubahan perniagaan.

Keseimbangan Kerja-Hidup

Keseimbangan kerja-hidup menjadi semakin penting dalam menarik dan mengekalkan bakat.

Cara Mengatasinya

Organisasi perlu memberikan kefleksibilitian dalam struktur kerja, menyediakan program keseimbangan kerja-hidup, dan menggalakkan penggunaan teknologi membolehkan kerja dari jauh. 

Ini membantu mencipta persekitaran kerja yang seimbang dan memenuhi keperluan peribadi pekerja.


Secara keseluruhannya, pengurusan sumber manusia perlu mengambil pendekatan holistik untuk mengatasi cabaran-cabaran terkini. 
Pemahaman dan strategi yang tepat membolehkan organisasi mengatasi cabaran dengan efektif, membina tenaga kerja yang dinamik dan siap menghadapi masa depan.

Catat Ulasan

Nyatakan cadangan, pandangan dan maklumbalas anda di bawah ini dengan berhemah. Kami akan sedaya upaya untuk membantu.

Terbaru Lebih lama