KEUNIKAN MASYARAKAT IBAN: ADAT,TRADISI DAN KEARIFAN TEMPATAN DI SARAWAK

Masyarakat Iban, salah satu kaum utama di Sarawak, terkenal dengan keunikan adat, tradisi, dan kearifan tempatan mereka. 

Hidup di pelbagai kawasan pedalaman, masyarakat Iban mengekalkan cara hidup tradisional yang kaya dengan nilai-nilai budaya dan warisan. 

Artikel tok ngerebeki adat resam, tradisi, enggau kearifan tempatan yang dikerepak oleh masyarakat Iban.

Keunikan Masyarakat Iban: Adat, Tradisi, dan Kearifan Tempatan di Sarawak

Adat Resam Iban

Adat resam masyarakat Iban ngandungi banyak perkara yang dikerepak sepanjang pengidup mereka. 

Antara adat utama adalah Gawai Dayak, yang dirayakan setahun sekali sebagai tanda kesyukuran selepas musim menuai. 

Mun dik pun ari, masyarakat Iban berkumpul di rumah panjang untuk bergawai, bersembahyang, makan besar, enggau ngelangsar pelbagai aktiviti kebudayaan.

Rumah Panjang

Rumah panjang bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga pusat sosial dan kebudayaan masyarakat Iban. 

Rumah panjang seringkali diatur dengan bilik keluarga yang disusun secara memanjang. 

Tiap bilik biasanya dimiliki oleh satu keluarga, dan semua keluarga berkongsi ruai (serambi panjang) untuk aktiviti harian.

Nyamai Ngayau

Ngayau, atau headhunting, walaupun kedak perkara yang menyengat, adalah sebahagian daripada sejarah masyarakat Iban. 

Ngayau dipraktikkan dalam konteks mempertahankan tanah dan kehormatan. 

Mun ngintu bejau, masyarakat Iban ngelumbuh dengan mempersembahkan ngayau serta mengeratkan perpaduan dan kerjasama antara kelulu.

Pua Kumbu

Pua kumbu adalah kain tenunan tradisional masyarakat Iban yang diakui kerana kecantikan dan kerumitan pola-pola nyak. 

Penghasilan pua kumbu melibatkan proses yang teliti, dimulai dengan memungut bahan mentah seperti kapas, menenun, enggau mewarnai. 

Kain tok dipakai dalam pelbagai upacara adat dan dianggap berharga.

Ngelamai Enggau Bepancha

Masyarakat Iban amat berpegang teguh dengan adat ngelamai (berbual) dan bepancha (bermesyuarat).

Setiap kali ada masalah atau hal penting, sebuah pancha (mesyuarat) diadakan untuk mencapai keputusan secara mufakat. 

Adat tok ngambik kira setiap pandangan dari semua anggota masyarakat, termasuk tua-tua kampung enggau penghulu.

Pemuliharaan Alam Sekitar

Kearifan tempatan masyarakat Iban seringkali terikat rapat dengan alam sekitar. Masyarakat Iban ngerebeki konsep pemali, iaitu pantang larang yang menjamin kelestarian alam. 

Sebagai contoh, pemali merik tangka umai secara berlebihan atau menebang kayu yang bukan pada musimnya, adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Keunikan masyarakat Iban di Sarawak terserlah melalui adat resam, tradisi, dan kearifan tempatan yang dipraktikkan mereka. Dalam arus pemodenan, adat dan tradisi ini tetap dijunjung tinggi sebagai lambang identiti dan warisan yang tidak ternilai. Melalui pemahaman dan penghargaan terhadap keunikan ini, kita dapat belajar menghargai kepelbagaian budaya yang ada di negara kita.

Semoga generasi muda terus mempertahankan dan memelihara adat, tradisi, serta kearifan tempatan masyarakat Iban, agar warisan ini kekal hidup dan subur di masa depan.Catat Ulasan

Nyatakan cadangan, pandangan dan maklumbalas anda di bawah ini dengan berhemah. Kami akan sedaya upaya untuk membantu.

Terbaru Lebih lama