19 PERKARA PERLU DIPERTIMBANGKAN SEBELUM MEMBUAT BELANJAWAN PERNIAGAAN


Apabila membuat belanjawan perniagaan, terdapat beberapa perkara penting yang perlu dipertimbangkan. 

Perkara tersebut perlu dipertimbangkan agar kita membuat keputusan lebih ideal dengan kekuatang kewangan.

Jika keputusan terlalu minimum maka kita akan rugi dalam memaksimumkan penggunaan sumber.

Jika keputusan terlalu berlebihan maka kita akan rugi akibat kekurangan sumber dan mungkin akan menyebabkan kejatuhan nilai perniagaan lebih mendadak.

Menggunakan sumber lebih optimum dan berpatutan dengan nilai yang kita ada adalah lebih efektif dan bijak.

Berikut adalah 19 perkara yang perlu diambil kira sebelum membuat belanjawan perniagaan:

Kos Operasi

Kenalpasti semua kos operasi yang berkaitan dengan perniagaan anda, termasuk sewa premis, gaji pekerja, utiliti, inventori, pengiklanan, dan perbelanjaan lain yang berkaitan dengan operasi harian. Pastikan anda membuat anggaran yang realistik untuk setiap kos ini.

Pendapatan dan Jualan

Ramalkan pendapatan dan jualan untuk perniagaan anda. Ambil kira faktor seperti permintaan pasaran, harga produk atau perkhidmatan dan saingan dalam industri. Mengenal pasti sasaran pendapatan bulanan atau tahunan adalah penting dalam merancang belanjawan perniagaan anda.

Modal Permulaan

Jika perniagaan anda masih baru, pastikan anda mempertimbangkan modal permulaan yang diperlukan. Ini termasuk perbelanjaan untuk inventori awal, pembelian peralatan, pengiklanan permulaan, dan sebarang kos yang diperlukan untuk melancarkan perniagaan anda.

Pelaburan dan Peningkatan

Sisihkan peruntukan untuk pelaburan dalam perniagaan anda. 

Ini termasuk peningkatan infrastruktur, pengembangan produk atau perkhidmatan, latihan pekerja, atau teknologi yang diperlukan untuk memperluas perniagaan anda.

Analisis Risiko

Pertimbangkan risiko-risiko yang berkaitan dengan perniagaan anda, seperti perubahan dalam industri, perubahan undang-undang, kehilangan pelanggan, atau peningkatan kos bahan mentah. 

Sediakan peruntukan dalam belanjawan untuk menghadapi risiko ini dan memastikan perniagaan anda kebal terhadap kejutan yang tidak dijangka.

Rancangan Pemasaran

Sisihkan peruntukan untuk aktiviti pemasaran. Ini termasuk pengiklanan, promosi, dan strategi pemasaran lain yang diperlukan untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan sedia ada. 

Pemasaran yang efektif adalah kunci kejayaan perniagaan.

Penilaian dan Pemantauan

Setelah belanjawan perniagaan dibuat, penting untuk terus menilai dan memantau prestasi kewangan perniagaan anda. 

Bandingkan belanjawan dengan hasil sebenar, kenalpasti perbezaan, dan ambil tindakan yang diperlukan jika ada penyimpangan. 

Hal ini membantu anda mengurus kewangan perniagaan anda dengan lebih berkesan dan membuat penyesuaian yang diperlukan seiring dengan perubahan dalam perniagaan.

Cadangan Tunai

Sediakan cadangan tunai dalam belanjawan perniagaan anda. Ini penting untuk menghadapi kecemasan atau keadaan darurat yang mungkin timbul. 

Menyimpan cadangan tunai membantu menjaga keseimbangan kewangan perniagaan anda dan mencegah kebergantungan pada pinjaman atau kredit tambahan.

Analisis Keuntungan

Lakukan analisis keuntungan yang mendalam untuk memahami margin keuntungan dan pendapatan bersih yang dijangkakan. 

Perhatikan faktor-faktor seperti harga jual, kos bahan mentah, kos tenaga kerja, dan kos overhead. 

Dengan memahami potensi keuntungan anda, anda dapat mengatur belanjawan yang realistik dan memberi tumpuan pada inisiatif yang dapat meningkatkan keuntungan.

Pelan Pertumbuhan

Jangan lupakan perancangan pertumbuhan perniagaan dalam belanjawan anda. 

Pertimbangkan strategi untuk memperluas pasaran, menambahkan cawangan baru, atau memperkenalkan produk atau perkhidmatan baru. 

Sediakan peruntukan untuk aktiviti ini agar perniagaan dapat berkembang dan berjaya dalam jangka panjang.

Pemulihan Hutang

Jika terdapat hutang yang belum diselesaikan, perhatikan dalam belanjawan perniagaan untuk memulihkan hutang tersebut. 

Tetapkan strategi dan sumber daya yang diperlukan untuk mengejar pembayaran hutang yang tertunggak dan mengurangkan risiko kehilangan pendapatan.

Perkembangan Pasaran dan Industri

Selalu mengikuti perkembangan dalam pasaran dan industri anda. Perubahan tren, teknologi, atau faktor luaran lain boleh mempengaruhi perniagaan anda. 

Sediakan peruntukan dalam belanjawan untuk menghadapi perubahan ini dan melaksanakan inisiatif yang diperlukan untuk terus relevan dan kompetitif.

Rancangan Jangka Panjang

Belanjawan perniagaan seharusnya tidak hanya meliputi jangka pendek, tetapi juga rancangan jangka panjang. 

Fikirkan tentang tujuan jangka panjang perniagaan anda, seperti pertumbuhan pendapatan, pengembangan pasaran, atau diversifikasi. 

Sediakan peruntukan yang mencukupi untuk merancang dan melaksanakan strategi jangka panjang yang berjaya.


Dengan mempertimbangkan semua perkara ini sebelum membuat belanjawan perniagaan, anda dapat merancang secara holistik.

Memastikan bahawa perniagaan anda berada pada landasan kewangan yang kukuh serta bersedia menghadapi cabaran dan peluang yang mungkin timbul.

Mengurus Inventori

Jika perniagaan anda melibatkan inventori, perhatikan pengurusan inventori dalam belanjawan anda.

Pertimbangkan kos pembelian inventori, kos penyimpanan, serta perubahan dalam permintaan dan persediaan. 

Memastikan stok yang mencukupi dan mengurus inventori dengan efisien membantu mengelakkan kekurangan atau pembaziran inventori yang berlebihan.

Perhatikan Peningkatan Produktiviti

Sediakan peruntukan dalam belanjawan untuk meningkatkan produktiviti perniagaan anda. 

Ini boleh melibatkan pelatihan pekerja, penggunaan teknologi yang lebih efisien, atau pengoptimuman proses operasi. 

Meningkatkan produktiviti membantu meningkatkan kecekapan, mengurangkan kos, dan meningkatkan hasil perniagaan.

Pembaikan dan Pemeliharaan

Jangan lupakan pembaikan dan pemeliharaan aset perniagaan. Sisihkan peruntukan dalam belanjawan untuk pembaikan dan pemeliharaan rutin, baik itu peralatan, kenderaan, atau premis perniagaan. 

Dengan memelihara aset anda, anda dapat memastikan kelancaran operasi dan mengurangkan risiko gangguan yang tidak dijangka.

Pembayaran Cukai dan Kewangan

Pertimbangkan pembayaran cukai dan kewangan dalam belanjawan perniagaan. 

Sediakan peruntukan untuk pembayaran cukai korporat, yuran perlesenan, dan komitmen kewangan lain seperti insurans. 

Memahami tanggungjawab kewangan yang berkaitan dengan perniagaan adalah penting untuk mengelakkan sebarang kelewatan atau kesulitan kewangan.

Menghadapi Keadaan Krisis

Sisihkan peruntukan dalam belanjawan perniagaan untuk menghadapi keadaan krisis atau kecemasan, seperti kemerosotan ekonomi, bencana alam, atau ketidakstabilan pasaran. 

Mempersiapkan cadangan dana darurat dan merancang strategi krisis membantu memastikan keberlanjutan perniagaan anda dalam situasi yang tidak menentu.

Pantau Kewangan dan Penyesuaian

Setelah belanjawan perniagaan dibuat, penting untuk terus memantau keadaan kewangan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. 

Pantau pencapaian kewangan anda secara berkala dan bandingkan dengan belanjawan asal. 

Jika terdapat penyimpangan, cari penyelesaian yang sesuai dan lakukan penyesuaian belanjawan untuk memastikan keseimbangan kewangan.


Dengan mempertimbangkan semua perkara ini, anda akan dapat merancang belanjawan perniagaan yang komprehensif dan bersepadu. 

Ini akan membantu anda mengelola kewangan perniagaan secara efektif, menjaga kelangsungan operasi, dan mencapai pertumbuhan jangka panjang.Catat Ulasan

Nyatakan cadangan, pandangan dan maklumbalas anda di bawah ini dengan berhemah. Kami akan sedaya upaya untuk membantu.

Terbaru Lebih lama